Corona Protocol

Protocol Muziek op Schoot® 

Datum: 20-08-2020

PROTOCOL VOOR  MUZIEK OP SCHOOT®,I.V.M. MAATREGELEN RONDOM COVID-19.
Dit protocol is opgesteld door de Stichting Muziek op Schoot®. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van cursussen Muziek op Schoot®, specifiek de cursussen voor kinderen van 0-4 jaar met hun ouder/verzorger.
Muziek op Schootcursussen zijn kleinschalige cultureel-educatieve bijeenkomsten waarin kleine groepjes kinderen met elk een verzorger samen muziek maken, spelen en zingen onder leiding van een post-hbo geschoolde docent Muziek op Schoot®.
In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden bij het uitvoeren van cursussen Muziek op Schoot.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

Afstand houden
– tussen de Muziek op Schootdocent en de ouders/verzorgers moet altijd 1,5 meter afstand gehouden worden.
– tussen de ouders/verzorgers onderling moet altijd 1,5 meter afstand gehouden worden.
– kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Aankomst/vertrek
– aankomst vindt binnen een afgesproken tijdsbestek plaats, bij eerdere aankomst wordt buiten gewacht
– vertrek is direct na afloop.
– tussen verschillende groepen door is er voldoende tijd om schoon te maken en extra te luchten.
– verschillende groepen ontmoeten elkaar niet.
– de momenten voor en na de les zijn zo kort mogelijk, informatie over een kind uitwisselen kan digitaal of telefonisch.

Maximale groepsgrootte
– kinderen komen met één begeleider naar de les. Bij voorkeur een vaste begeleider om de groepssamenstelling zo constant mogelijk te houden.
– bij het meenemen van extra kinderen is het van belang dat dit altijd vooraf wordt gecommuniceerd in verband met de maximale groepsgrootte en de mogelijkheid in de ruimte om afstand te blijven houden.
– bij lessen aan huis geldt sinds 18-08-2020 een maximum van 6 bezoekende volwassenen.

Inlichten
Als blijkt dat iemand van de groep of een van de huisgenoten tijdens de bijeenkomst of vlak daarna Corona had/heeft, wordt de docent ingelicht. De docent bericht zo snel mogelijk alle deelnemers uit de groep en werkt mee aan bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit houdt in dat contactgegevens van deelnemers gedeeld worden.

Fysiek contact
-volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
-huisgenoten hoeven geen onderlinge afstand te bewaren
-de ruimte wordt zichtbaar ingedeeld in vaste plaatsen met minimaal 1,5 meter afstand.
-volwassenen houden zoveel mogelijk 1.5 m afstand van de andere kinderen
-iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn voor de les met water en zeep gedurende minstens 20 seconden of met desinfectiemiddel.
-vermijd handen schudden of ander fysiek contact.
-geen uitnodiging van volwassenen -inclusief docent- om te benaderen of fysiek te begroeten
-hoesten en niezen in de elleboog
-niet aan het gezicht zitten en deelnemers niet uitnodigen aan het gezicht te zitten

Hygiene maatregelen
Er wordt zorg gedragen dat de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM worden nageleefd.
– op locatie wordt gezorgd voor zeep en/of desinfectiemiddel en papieren doekjes.
– plekken in de ruimte die veel worden aangeraakt, worden na elke les schoon gemaakt, bijvoorbeeld deurklinken.
– lesmaterialen worden na elk gebruik apart gehouden en grondig schoon gemaakt.
– attributen die bedoeld zijn om in de mond te stoppen (zoals fluiten) worden vermeden.
– materialen die niet schoongemaakt kunnen worden maar wel noodzakelijk zijn nemen ouders/verzorgers zelf mee.
– attributen die niet of moeilijk schoongemaakt kunnen worden, worden vermeden, bijvoorbeeld kwetsbare trommelvellen, vilten kloppers, belletjes waarbij de binnenzijde niet te reinigen is.
– wc-gang alleen in uiterste nood waarna de handen grondig worden gewassen.
– verschonen van luiers gebeurt alleen in geval van nood en op een eigen verschoningsmatje. Ook daarna worden de handen grondig worden gewassen.

Thuisblijfregels, gezondheid kinderen en ouders/verzorgers
De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
– blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Na 24 uur zonder klachten kan er weer deelgenomen worden aan Muziek op Schoot.
– bij koorts en/of benauwdheid van huisgenoten: blijf ook thuis. Na 24 uur zonder klachten kan er weer deelgenomen worden aan Muziek op Schoot.
– als iemand in het huishouden positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen en ouders/verzorgers wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna nog 10 extra dagen thuisblijven.
– symptoomvrij van COVID-19: geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.
– kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen deelnemen als zij geen koorts hebben. Dit geldt niet als:
kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft, er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid,
-kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn

Thuisblijfregels gezondheid docent
De adviezen en richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd
– een Muziek op Schootdocent met luchtwegklachten en/ of koorts boven 38 graden Celsius blijft thuis. Als zij 24 uur klachtenvrij is of negatief is getest kan zij weer aan het werk
– wanneer een huisgenoot van de docent verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, blijft zij thuis.